728x90 AdSpace

­Top Banner Advertisement

shipifm's picture
Omukwatakanithiningi gomapekapeko gwomukithi go Tb

Omukwatakanithiningi gomapekapeko gwomukithi go Tb moshitopolwa sha Hangwena Urban ota tseyithile ayehe mOhangwena urban mba yapewa uukalata uutokele momagumbo wokukonakonwa oTb opo yaka konakonwe nomafano go x-ray puuninginino womagumbo gopohangwena meemwandi dhili moshana lwopuuflat waKapuka ...nena

Top