728x90 AdSpace

­Top Banner Advertisement

shipifm's picture
Otakongo iikombo ye yili omilongo ndatu (30)

Tate Nangolo polukolo mOndangwa otakongo iikombo ye yili omilongo ndatu,
ota indile nee aakalimo yo momudhingoloko gwa Ondangwa ngashi Olukolo nOkapale.
ngu weyimono dhengela ko: 0816286091

Section: 
Top