728x90 AdSpace

­Top Banner Advertisement

shipifm's picture
Tavakongo Oshikombo Shakana

otakukongwa oshikombo shitoka , tashikongwa neh pomikunda ngaashi, Onamungudo, Olukonda, Onamulunga nOnethindi..
ouweshimona denga neh ko 0812152110 ile 0813569987

Section: 
Top